U toku realizacija projekta „Racionalizacija i modernizacija javnog osvetljenja na teritoriji grada Kruševca“